Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam EkonomisiİEF 6072016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Arif ERSOY
Dersi VerenlerProf. Dr. Arif ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Dinine inan Müslümanların dünya görüşü ve değer ölçüleri İslam Dininin ilkelerine göre şekillenmiştir. İslam Ekonomisi, Müslümanların ortak dünya görüşü ve değer ölçülerine göre üretim ile tüketim arasında denge kurallarını ortaya koyan bir disiplin olarak tanımlanabilir. Batılı iktisatçıların İktisat disiplini tanımlayan kavramları Batılıların dünya görüşüne göre geliştirilmiş kavramlardır. Batılıların genel olarak benimsediği İktisat Bilimi tanımı, “İktisat Disiplini, sınırlı kaynaklar ile sınırsız beşeri ihtiyaçlar arasında denge kurallarını ortaya koyan bir disiplindir.” Bu tanım Kapitalizmin dayandığı dünya görüşünü yansıtan bir kavramdır.
Dersin İçeriğiMüslümanların ortak dünya görüşüne göre İslam İktisadi, çalışma ile yaşama, üretim ile tüketim ve arz ile talep arasında denge kurallarını ortaya koyan bir disiplindir. Kâinatta denge hâkimdir. Sosyal hayatta denge haklı olan güçlü kılmak ve nimet-külfet paylaşımda adaleti tesis etmekle sağlanır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kâinat, İnsan, Devlet ve Ekonomik Hayat hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3, 10A
ÖÇ2İslam Ekonomisinin dayandığı Dünya Görüşünü kavrar1, 2, 3, 10A
ÖÇ3İslam Ekonomisinin Kurumsal yapısı ve Devletin İktisadi İşlevlerini kavrar1, 2, 3, 10A
ÖÇ4Para, Banka Kredi Mekanizmalarının İşleyişi ve Piyasa Mekanizmasının İşlevleri malumat edinir1, 2, 3, 10A
ÖÇ5Piyasa Mekanizmasının İşlevleri ve Üretimin Organizasyonu ve paylaşımın nasıl olması gerektiğini öğrenmiş olur1, 2, 3, 10A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanımlara, Kavramlar ve KaynaklarVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
2. HaftaKâinat, İnsan, Devlet ve Ekonomik HayatVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
3. Haftaİslam Ekonomisinin dayandığı Dünya GörüşüVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
4. Haftaİslam Ekonomisinin dayandığı Dünya GörüşüVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
5. Haftaİslam Ekonomisinin Kurumsal yapısıVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
6. HaftaDevletin İktisadi İşlevleriVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
7. HaftaArz ve Talep DengesiVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPiyasa Mekanizmasının İşlevleriVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
10. HaftaPara, Banka Kredi Mekanizmalarının İşleyişiVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
11. HaftaVergi politikası ve arz- Talep DengesiVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
12. HaftaSosyal GüvenlikVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
13. HaftaÜretimin Organizasyonu ve paylaşımVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
14. HaftaUluslararası İktisadi İlişkilerVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
15. HaftaGenel TekrarVerilen kaynakların ilgili bölümlerin okunması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTABAKOĞLU, Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2008
Diğer KaynaklarERSOY, Arif, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, dördüncü Baskı, Nobel Yayınevi, 2015
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.004.0056.0000
3Ara Sınav1.0017.0017.0000
4Kısa Sınav1.0015.0015.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"