Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Ticaret HukukuÖZH 5242016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ise, uluslararası ticarete yönelik düzenlemeleri, uygulamaları, kuralları, önerileri derinlemesine incelemek ve bunların pratik uygulamayla olan uyumunu değerlendirmek, karşılaşılan sorunlara çözümler getirmektir.
Dersin İçeriğiDers uluslararası ticaret ilişkilerine uygulanacak özel ve kamu hukuku konularını ele almaktadır. Dersin ilk ve kamu hukuku kısmı, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamında bir araya getirilen uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmalar ve Avrupa Birliği ve NAFTA gibi bölgesel ticaret birimleri üzerinde odaklanacaktır. Bu bölümde, tarife ve tarife dışı engeller, ayrımcılık, bölgeselleşme, antidamping vergileri, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü amacıyla kullanılan araçları incelenecektir. İkinci ve özel hukuk kısmı, uluslararası ticari işlemlere uygulanacak temel kurallar üzerinde duracaktır. Bu amaca ulaşmak maksadıyla, ders uluslararası mal satışlarının temel niteliklerini, dış ticaret finansmanına dair temel sözleşmeleri, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesini kapsayacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin uluslararası ticari işlemleri ve küresel ticaret sistemini düzenleyen uluslararası yasal düzenlemeler arasındaki farkları ayırt etmeleri beklenir. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ2uluslararası ticari işlemlere uygulanan uluslararası hukukun kaynaklarını tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ3DTÖ'nün (Dünya Ticaret Örgütü)'amaç, işlev ve örgütlenmesini küresel ticaret kapsamında tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ4genellikle uluslararası ticari işlemlerden doğan birincil hukuki meseleleri tespit etmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ5uluslararası mal satım ve taşımalarına dair kullanışlı bilgi edinmek ve böylece uluslararası ticari işlemleri yürütmek üzere yeteneklerini pekiştirmeleri 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
ÖÇ6uluslararası ticari işlemler ve küresel ticaret alanında kullanılan terminoloji ve anahtar kavram ve teorilerin dünyadaki güncel işmlere uygulanmasına aşina olmaları,beklenmektedir. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMillletlerarası ticari sözleşmelerin hukuki rejimi ve bu sözleşmelerin hazırlanmasıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
2. HaftaAvrupa birlği sözleşmeler hukukunun prensipleri ve milletler arası mal satımÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
3. HaftaMilletlerarası eşya taşıma sözleşmesiÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
4. HaftaMilletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözüm yollarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
5. HaftaMilletlerarası ticarette kullanılan teslim şekilleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
6. HaftaKambiyo mevzuatıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
7. HaftaMilletlerarası ticarette kullanılan ödeme yöntemleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMilletlerarası uygulamada banka teminat mektuplarıÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
10. HaftaMilletlerarası ticarette finansman teknikleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
11. HaftaGümrük rejimleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
12. Haftaİhracat ve ithalat işlemleriÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
13. HaftaMilletlerarası ticari kuruluşlarÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
14. HaftaMilletlerarası ticarette kullanılan belgelerÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
15. HaftaPratik çalışmalar ile genel tekrarÖğrenciler her hafta derslere mutlaka devam edecekler ve o haftaya ait konu veya konular çalışılarak gelinecek; ders öğrencilerin de aktif olarak katılımı ile birlikte işlenecektir.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuNuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2006, Tunay Köksal, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2011, Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, 2013,
Diğer KaynaklarUluslar arası Sözleşmeler, Konvansiyonlar, INCOTERMS, UNCITRAL Case Law
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ders Devam20
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.0052.00832.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.0016.00256.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü1091
Toplam İş Yükü / 25 (s)1091 / 25
Dersin AKTS Kredisi44

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"