Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık Hakkı ve Sağlık SigortalarıÖZH 5132016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık Hakkı ve Sağlık Sigortaları hakkında güncel sorunları ve konuları öğrenciye aktarmak. Bu konular hakkında değerlendirme, analiz ve tartışma ortamı sağlamak.
Dersin İçeriğiSağlık Hakkı ve Sağlık Sigortaları hakkında güncel sorunları ve konuları öğrenciye aktarmak. Bu konular hakkında değerlendirme, analiz ve tartışma ortamı sağlamak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hekimin yükümlülüklerini tanımlar.1A
ÖÇ2Hekimin kusurlu davranması ve sonuçlarını inceler.1A
ÖÇ3Devletin sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluğunu açıklar.1A
ÖÇ4İnteraktif yöntemler, Anlatım, Tartışma, olgu örnekleri1, 2, 3, 4, 12A
ÖÇ5Sağlık hakkı ve sağlık hukuku hakkında temel içerik öğrenciye açıklanır.1, 2, 3, 4, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSağlık Hukukunda Temel Kavramlar
2. HaftaHasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları
3. HaftaTıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam
4. HaftaTıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım
5. HaftaTıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta)
6. HaftaHatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme
7. HaftaSağlık sigortası genel şartları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSağlık Sigortası teminat kapsamı
10. HaftaSigortanın Sınırı başlangıcı ve sonu
11. HaftaSigorta Ücretinin Ödenmesi Ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
12. HaftaRizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalının yükümlülükleri
13. HaftaTebliğ ve ihbarlar
14. HaftaOlgu Örnekleri yargı kararları
15. HaftaOlgu Örnekleri yargı kararları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0041.0041.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü188
Toplam İş Yükü / 25 (s)188 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"