Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Hizmetin AntropolojisiSHZ 6152016 - 2017T : 3+U : 0310.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere sosyal antropolojinin tanımı ilişkili olduğu diğer kavramları öğretme, sosyal hizmet açısından sosyal antropolojinin öneminin açıklamak ve günümüz toplumlarına odaklanarak kültürel çevreyi anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriğiAntropoloji alanı ve dalları, sosyal hizmet ile ilişkisi çerçevesinde antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal antropolojiyi tanımlar 1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ2Sosyal antropolojinin tarihsel arka planını öğrenir ve sosyal antropolojinin diğer alanlar ile ilişkisini kavrar 1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ3Sosyal antropoloji ile sosyal hizmet arasında ilişki kurar 1, 2, 3, 10A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal antropolojini tanımı, temel kavramlar
2. HaftaSosyal antropolojinin tarihsel arka planı
3. HaftaSosyal antropolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve antropoloji kuramı
4. HaftaKültür kavramı, özellikleri, çeşitleri ve diğer alanlar ile ilişkisi
5. HaftaKültür ve değişim ilişkisi
6. HaftaAlan çalışması ve yöntem-teknikler
7. HaftaAntropolojinin yüzeysel kapsamı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEvlilik ve aile kültürü,toplumsal cinsiyet
10. HaftaAkrabalık ve akrabalık ile ilgili kavramlar
11. HaftaSosyal antropoloji, din ve törenler
12. HaftaKültürel evrimler ve devrimler
13. HaftaAntropoloji ve sosyal hizmetler
14. HaftaAntroploji ve sosyal hizmet ilkeleri
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHavialnd, W. A. (2002). Kültürel Antropoloji, Kaknüs Yayınları: İstanbul
Diğer KaynaklarKottak, C. P.(2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ütopya Yayınları: Ankara
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.0012.00180.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav1.002.002.0000
5Ödev1.0014.0014.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü259
Toplam İş Yükü / 25 (s)259 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"