Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Politika AnaliziSHZ 6122016 - 2017T : 3+U : 0310.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal hizmetin sosyal politika ve planlama ile ilişkisinin kavranması, bu disiplinlerin konularının saptanması ve öğretilmesi, sosyal hizmet ile sosyal politika ve planlama ilişkilerinin tarihsel gelişiminin öğrenilmesi, sosyal politika ve planlama yapmanın hedeflerinin anlaşılması, sosyal politika araçlarının kavranması, sosyal hizmet açısından bunların öneminin anlaşılması.
Dersin İçeriğiSosyal politikanın gelişimi, ideolojik ve politik hareketler, Türkiye'de sosyal politika, farklı sosyal politika ve sosyal refah modelleri, sosyal politikaların sosyal hizmet mesleği ve uygulaması üzerine etkileri, sosyal politika geliştirme, çözümleme ve değerlendirme yöntemleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal politika ve sosyal hizmet kurumlarının yönetimi konularını anlamış olmak
ÖÇ2Dersin sonunda tüm öğrencilerin sosyal politika ve sosyal hizmet arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri sağlanacak ve sosyal hizmet kurumlarının nasıl yönetilmeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ3Dersin sonunda tüm öğrencilerin sosyal politika ve sosyal hizmet arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri sağlanacak ve sosyal hizmet kurumlarının nasıl yönetilmeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ4Sosyal planlama ve sosyal politika kavramlarını tanımlar1, 3, 4A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal politika ve planlama kavramlarının tanımı
2. HaftaSosyal politika ve planlama kavramlarının sosyal hizmet açısından önemi ve bu kavramların sosyal hizmet ve sosyal refah ile ilişkisi
3. HaftaSosyal hizmet ve sosyal politikanın tarihsel arka planı
4. HaftaSosyal politikayı oluşturan ana düşünce akımları
5. HaftaSosyal politikanın hedefleri
6. HaftaSosyal politika araçları
7. HaftaSosyal politikadaki karşılaştırmalı konular
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal hizmette kurum politikaları
10. HaftaÖdev Çalışması
11. HaftaÖdev Çalışması
12. HaftaÖdev Çalışması
13. HaftaÖdev Çalışması
14. HaftaÖdev Çalışması
15. HaftaÖdev Çalışması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKoray, M.(2000). Sosyal Politika. Ezgi Kitapevi: Bursa
Diğer KaynaklarGüven, S.(2001).Sosyal Politikanın Temelleri. Ezgi Kitapevi: Bursa
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.0010.00150.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0030.0060.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü259
Toplam İş Yükü / 25 (s)259 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"