Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Devlet ve Sosyal HizmetSHZ 6022016 - 2017T : 3+U : 0310.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Orhan KOÇAK
Dersi VerenlerDoç. Dr. Orhan KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Devlet kavramının ortaya çıkışı ile birlikte gelişen devlet anlayışından, sosyal devlete kadar gelinen süreci ele alıp incelemek, sosyal hizmet ve sosyal devlet ilişkisini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriğiDevlet kavramının ortaya çıkışı ile birlikte gelişen devlet anlayışından, sosyal devlete kadar gelinen süreci ele alıp incelemek, sosyal hizmet ve sosyal devlet ilişkisini ortaya koymaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal Hukuk Devletinin Tarihi Gelişimi, Kavramlar 1, 3, 4, 6, 8A, B, C, F
ÖÇ2Kuruluştan Günümüze AB Sosyal Politikası1, 3, 4, 6, 8A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYurttaşlık Kavramı ve Sosyal Sınıfların Ortaya Çıkışı
2. HaftaOsmanlı'dan Günümüze Yurttaşlık Kavramı ve Sosyal Sınıfların Gelişimi
3. HaftaSosyal Devlet Düşüncesinin Gelişiminde Rol Oynayan Düşünce Akımları ve Anlayışlar
4. HaftaSosyal Devlet Modelleri
5. HaftaSosyal Hukuk Devletinin Tarihi Gelişimi, Kavramlar
6. HaftaKuruluştan Günümüze AB Sosyal Politikası
7. HaftaKüreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Devlet Üzerindeki Etkileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKüreselleşme Bağlamında Türkiye'de Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmet
10. HaftaSosyal Hizmet ve Sosyal Devletin İlişkisi
11. HaftaSosyal Devlet ve Sosyal Yardımlar
12. HaftaSosyal Hizmet ve Sosyal Adalet
13. HaftaSosyal Devlette Yaşlılık Politikaları ve Yaşlılara Yönelik Sosyal
14. HaftaSosyal Devlette Engelli Politikaları
15. HaftaSosyal Devlet ve Yoksullukla Mücadele Politikaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (2015). Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. (Çev.Ed.: T.Tuncay). İstanbul: Nika Yayınları. 2) Akdağ, Y. (2014). Kapitalizm ve Sınıf Mücadelesi: Teorinin Güncelliği. İstanbul: Evrensel Yayınevi. 3) Akıcı, A. O. (2010). Türk Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi. 4) Arslanel, M. N., & Eryücel, E. (2011). Modern Devlet Anlayışının Felsefi Temelleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-20.
Diğer Kaynaklar5) Batur, B. (2011). Sosyal Devlet Bağlamında Sosyal Politika ve Projelerin Sosyolojik Bir İncelemesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6) Buğra, A. (2015). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları. 7) Egle, C., Petring, A., Hengec, C., Merkel, W. (2012). İktidarda Sosyal Demokrasi. (Çevirenler: E.Baltacı, K.Özcan). Ankara: Phoenix. 8) Ersöz, Halil Yunus. "Sosyal Politika-Refah Devleti-Yerel Yönetimler İlişkisi."İktisat Fakültesi Mecmuası 55.1 (2005)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.0012.00180.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü249
Toplam İş Yükü / 25 (s)249 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"