Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Yönetimine Giriş EBB 5252016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Yrd.Doç.Dr. Yusuf ALPAYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere Eğitim Yönetimi ile ilgili temel kavramları, yönetim süreçleri, yönetim kuramları bilgisini kazandırmak ve bu alanda eleştirel ve bilimsel bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiEğitim ve yönetim ile ilgili temel kavramlar. istatistiklerle Türk milli eğitim sistemi, Yönetim kuramları, eğitim ve okul yöneticiliği.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ve örgüt kavramlarını tanır1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ2Okul yönetimine ilişkin gene bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 4, 10A, C
ÖÇ3Okulların ve eğitim sisteminin genel sorunlarını tanır, olası çözüm önerileri getirir. 1, 2, 3, 4, 10A, C
ÖÇ4Okul yönetimi işlerini ve uygulama şekillerini kavrar8, 12, 16C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitim Yönetimi ve Okul yönetimi kavramları
2. Haftaİstatistiklerle Türk Milli Eğitim Sistemi
3. HaftaTürk Milli Eğitiminin yönetsel sorunları
4. HaftaEğitim kuramlarının sorunları
5. HaftaEğitim yöneticilerinin görev ve sorumlulukları
6. HaftaOkul Yönetim işleri
7. HaftaOkul Yönetim işleri
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaOkul yönetim işleri
10. HaftaEğitim kurumlarında insan kaynaklarının yönetimi
11. HaftaEğitim Kurumlarında insan kaynakları yönetimi
12. HaftaEğitim kurumlarında çevre ile iletişim
13. HaftaOkul veli işbirliği
14. HaftaOkul aile birliği ve işleyişi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMorgan, Gareth. Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. Mess Yay. Bursalıoğlu, Ziya. Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. PegemA Yay
Diğer KaynaklarBursalıoğlu, Ziya. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem A
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi9.009.0081.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev4.008.8835.5200
6Uygulama2.006.5013.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü187.52
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.52 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"