Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme EBB 5152016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk LEVENT, (Ayrıldı) Ulus. Değ. Prg. Sor. Mehmet Zeki ILGAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim sistemlerinde denetleme ve değerlendirme yaklaşımlarını kazandırmak Bu ders, Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programındaki öğrencilerin denetim ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları bilmelerini ve bu kavramları çalışma yaşamında bilinçli bir biçimde uygulamaya yönelik tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiEğitim sistemlerinde denetleme ve değerlendirme yaklaşımlarını kazandırmak Bu ders, Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programındaki öğrencilerin denetim ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları bilmelerini ve bu kavramları çalışma yaşamında bilinçli bir biçimde uygulamaya yönelik tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Denetimle ilgili temel kavramları tanımlar 2. Eğitim denetimi kuramlarını bilir. 3. Türk Eğitim Sisteminde denetimin yapısını bilir 4. Denetim tür ve ilkelerini bilir 5.Çağdaş denetim yaklaşımlarını bilir 3.Denetimin1, 3, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitim denetimine ilişkin temel kavramlar
2. HaftaDenetim kavramı ve ilkeleri
3. HaftaDenetimin önemi
4. HaftaDenetimin öğeleri
5. HaftaDenetimin süreçleri
6. HaftaDenetimin tarihsel gelişimi
7. HaftaTürk Eğitim Sisteminde Denetim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDenetim türleri
10. HaftaDenetim yaklaşımları (Bilimsel Denetim)
11. HaftaÖğretimsel Denetim
12. HaftaSanatsal Denetim
13. HaftaKlinik Denetim Gelişimsel Denetim
14. HaftaFarklılaştırılmış Denetim
15. HaftaPerformans Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Aydın, I. (2014). Öğretimde Denetim, Pegem Akademi: Ankara. 2. Aydin, M. (2011). Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatipoğlu Yayıncılık: Ankara. 3. Çelikten, M., Özbaş, M. (Ed.) (2014). Eğitim Yönetimi kitabı içinde “Eğitim Sisteminde Denetim” bölümü, Lisans Yayıncılık: İstanbul. 4. İlgan, A. (2012). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Denetimi, Anı Yayıncılık: Ankara 5. Okutan, M. (2012). Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Örnek Olayları, Pegem Akademi: Ankara
Diğer Kaynaklar1
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYD alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirir, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ2EYD ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilir.X
PÇ3EYD’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilirX
PÇ4EYD alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilirX
PÇ5EYD’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilirX
PÇ6EYD alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilirX
PÇ7Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilirX
PÇ8Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirirX
PÇ9Eğitim yönetimi ve denetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser.X
PÇ10Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
PÇ11İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilirX
PÇ12Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.X
PÇ13Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
PÇ14Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilir.X
PÇ15Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"