Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitimde Bilim Teorisi EBB 6042016 - 2017T : 3+U : 039.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilim teorisi, genel anlamda bilimin belirlenmişliği sorunu ya da bilim kavramı ile uğraşır. Bir başka deyişle, bilim adamlarının araştırma yaptıkları esnada ne yaptıklarının betimlenmesi ve ne yapmaları gerektiğinin ortaya konması ile uğraşır. Aynı olay "eğitimde bilim teorisi" için de geçerlidir. Bu kez olaya "eğitim"olgusu üzerinden bakılır. Bu bağlamda konu, değişik bilim anlayışı yaklaşımları açısından ele alınır.
Dersin İçeriğiFarklı bilim teorileri açısından eğitim / pedagoji akımlarının geleceğine ilişkin öngörülerde bulunma yeteneği geliştirme, Farklı bilim teorileri açısından eğitim / pedagoji akımlarını değerlendirme, Farklı bilim teorilerinin eğitim kavramına uygulama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Epistemoloji ve eğitim ilişkisini bilir. 1, 2, 3A
ÖÇ2Doğrulamacılık ve mantıksal pozitivzmin eğitimedeki yansımalarını kavrar. 1, 2, 3A
ÖÇ3Postmodernizm ve eğitimdeki yansımalarını bilir. 1, 2, 3A
ÖÇ4Sosyal Bilimlerdeki nitel araştırma anlayışının gelişimini öğrenir. 1, 2, 3A
ÖÇ5Bilimdeki paradigma kaymasının önemini farkeder. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEpistemoloji
2. HaftaBilim Felsefesine Giriş
3. HaftaDoğrulamacılık ve Mantıksal Pozitivism
4. HaftaPopper: Yanlışlamacılık, Eleştirel Akılcılık ve Durumsal Çözümleme
5. HaftaDil ve Bilim
6. HaftaLakatos: Bilimsel Araştırma Programları Metodolojisi
7. HaftaFeyerabend: Anarşist Bilgi Kuramı ya da Kuramsal Çoğulculuk
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAraçsal,İşlemsel, Evrimci ve Yorumsamacı Bilgi Teorileri
10. HaftaAntibilim: Modern Bilim Sanık Sandalyesinde
11. HaftaPostmodernizm: Büyük Anlatılara Karşı Umutsuz Bir İsyan
12. HaftaKonstruktivizm/Oluşturmacılık
13. HaftaYeni Bilim/Kaos Kuramı
14. HaftaSosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBaltacıoğlu., İ.H., (1938) Felsefe (Halk Kitapları), İstanbul:Sebat Basımevi Barnes,B. (1990). Bilimsel Bilginin Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayıncılık.
Diğer KaynaklarBozkurt,N. (1998). Bilimler Tarihi ve Bilim Felsefesi. İstanbul: Sarmal Yayınları Ströker, E. (1990). Bilim Kuramına Giriş. İstanbul: Ara Yayınları Yıldırım,C. (1985). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırX
PÇ2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanırX
PÇ3Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanırX
PÇ4Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.X
PÇ5Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ6Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ8Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanırX
PÇ9Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.X
PÇ10Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.X
PÇ11Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.009.00144.0000
3Ara Sınav1.0011.0011.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0011.0011.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü225
Toplam İş Yükü / 25 (s)225 / 25
Dersin AKTS Kredisi9

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"