Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Doktora Tezi EBB 6002016 - 2017T : 0+U : 0030.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirdiği bir süreçtir. Bilimsel bir araştırmanın nasıl olması gerektiğini uygulayarak öğrenmesini ve benimsemesi, Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hâkim olmasını sağlamak amaçlanır.
Dersin İçeriğiDersin içeriği öğrencileri, tez konusu belirleme, tez araştırma ve yazma süreci konularında eğitmektir. Doktora tez çalışması aşamasında, danışman öğretim üyesinin öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tezi ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.13, 16F
ÖÇ2Tez çalışmasını yürütebilir.13, 16F
ÖÇ3Literatür araştırması ve değerlendirmesi yapabilir.13, 16F
Öğretim Yöntemleri:13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaLiteratür değerlendirmesi
2. HaftaLiteratür değerlendirmesi
3. HaftaLiteratür değerlendirmesi
4. HaftaTez konusunda ileri düzey bilgiler
5. HaftaTez konusunda ileri düzey bilgiler
6. HaftaTez konusunda ileri düzey bilgiler
7. HaftaTez konusunda ileri düzey bilgiler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTez konusunda son literatür incelemesi
10. HaftaTez konusunda son literatür incelemesi
11. HaftaTez konusunda son literatür incelemesi
12. HaftaTez konusunda son literatür incelemesi
13. HaftaTez çalışmaları hakkında tartışma yapma
14. HaftaTez çalışmaları hakkında tartışma yapma
15. HaftaProblem durumunun ele alınması
16. HaftaTezin yazılması- Son değişikliklerin yapılmasıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAPA kuralları.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırX
PÇ2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanırX
PÇ3Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanırX
PÇ4Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.X
PÇ5Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ6Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ8Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanırX
PÇ9Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.X
PÇ10Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.X
PÇ11Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama15.0015.00225.0000
7Final16.0030.00480.0000
Toplam İş Yükü753
Toplam İş Yükü / 25 (s)753 / 25
Dersin AKTS Kredisi30

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"