Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Politikası EBB 6172016 - 2017T : 3+U : 039.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Aytaç AÇIKALIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal gelişmeyi teminat altına alabilmek için; gelişmiş düşünme, algılama ve problem çözme yeteneklerine sahip; Atatürk ilke ve inklaplarına bağlı;demokrasi ve özgürlüğe inanan; milli ve manevi değerlere haiz; yeni fikirlere açık; sorumluluk sahibi; medeniyete katkı sağlayabilecek, bilim ve teknolojiye yatkın; yüksek becerilere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriğiSosyal gelişmeyi teminat altına alabilmek için; gelişmiş düşünme, algılama ve problem çözme yeteneklerine sahip; Atatürk ilke ve inklaplarına bağlı;demokrasi ve özgürlüğe inanan; milli ve manevi değerlere haiz; yeni fikirlere açık; sorumluluk sahibi; medeniyete katkı sağlayabilecek, bilim ve teknolojiye yatkın; yüksek becerilere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Eğitim ve politika arasındaki ilişkiyi tanır,1, 3A
ÖÇ2Eğitim politikalarını belirler ve analiz eder,1, 3A
ÖÇ3Eğitim politikası çalışmalarının kavramlarını tanır,1, 3A
ÖÇ4Eğitim politikalarıyla ilgili çağdaş tartışmaları bilir,1, 3A
ÖÇ5Eğitim araştırmaları ve politikalarının önemini anlar.1, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitim Politikaları: Tanım, Kapsam, Temel Kavramlar
2. HaftaEğitim Politikalarına İlişkin Kaynakların İncelenmesi
3. HaftaEğitim Politikalarını Belirleyen Kurumlar
4. HaftaTürk Eğitim Sisteminin Yapısı: Yönetim, Denetim ve Finansmanı
5. HaftaTürk Eğitim Sisteminin Yapısı: Eğitim Basamakları
6. HaftaEğitim Politikalarının Yasal Temelleri
7. HaftaKalkınma Planlarında Eğitim Politikaları (1)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKalkınma Planlarında Eğitim Politikaları (2)
10. HaftaHükümet Programlarında Eğitim Politikaları
11. HaftaMilli Eğitim Şuralarında Eğitim Politikaları
12. HaftaEğitim Politikalarını Etkileyen Siyasal Etmenler
13. HaftaEğitim Politikalarını Etkileyen Ekonomik Etmenler
14. HaftaEğitim Politikalarını Uygulama Sorunları
15. HaftaTürkiye'de İzlenen Eğitim Politikalarının Genel Değerlendirmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1739 SAYILI Milli Eğitim Temel Kanunu Bursalıoğlu, Ziya. “Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış”, Onikinci Basım, Pegema Yay., Ankara, 2002. Erdoğan, İ (1998) Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık
Diğer KaynaklarHESAPÇIOĞLU, M. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi, Beta Yayınları, İstanbul 1994, 488 s Levent, Etem. "Türkiye'de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Eğitim Planlaması", Nobel Yay. Ankar 2005. SERİN. N., Eğitim Ekonomisi, ( A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No:77), Ankara 1979.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırX
PÇ2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanırX
PÇ3Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanırX
PÇ4Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.X
PÇ5Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ6Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ8Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanırX
PÇ9Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.X
PÇ10Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.X
PÇ11Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.009.00144.0000
3Ara Sınav1.0011.0011.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0011.0011.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü225
Toplam İş Yükü / 25 (s)225 / 25
Dersin AKTS Kredisi9

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"