Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Örgütleri ve Yapıları EBB 6132016 - 2017T : 3+U : 039.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimdeki örgüt yapılarının, örgütsel etkinlik ve önemi açsından örgütsel performansa etkilerini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiEğitimdeki örgüt yapılarının, örgütsel etkinlik ve önemi açsından örgütsel performansa etkilerini açıklamaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitimdeki örgüt yapılarıyla ilgili bulgular-Strateji,Büyüklük,Teknoloji,Çevre,Güç,Merkezileşme
2. HaftaGenel örgütsel desenler-Basit yapılar,Bürokratik yapılar
3. HaftaEğitimde yeni desenler -Takım yapıları
4. HaftaEğitim örgütlerinde yönetimsel gelişme-Klasik organizasyonlar
5. HaftaEğitimde geçmişte kalan tarihsel trendler- Sistem teorisi,TKY
6. HaftaYönetimde turbulans
7. HaftaEğitimde işbirlikçi kültür
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetimsel planlama ve karar verme
10. HaftaBilgi teknolojisi
11. HaftaBilgi Yönetimi
12. HaftaStratejik yönetim
13. HaftaÖğrenen organizasyonlar
14. HaftaAçık sistem ve kalite yaklaşımı
15. HaftaEğitimle ilgili vaka çalışmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDaft, R. (2012). Organization theory and design. Nelson Education. Robbins, S. P. (1990). Organization Theory: Structures, Designs, And Applications, 3/e. Pearson Education India.
Diğer KaynaklarDaft, R. L. (2006). The new era of management: International Edition. Mason: South-Western Thomson.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırX
PÇ2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanırX
PÇ3Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanırX
PÇ4Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.X
PÇ5Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ6Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ8Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanırX
PÇ9Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.X
PÇ10Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.X
PÇ11Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.009.00144.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0011.0011.0000
6Uygulama1.0011.0011.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü225
Toplam İş Yükü / 25 (s)225 / 25
Dersin AKTS Kredisi9

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"