Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Ekonomisi EBB 6072016 - 2017T : 2+U : 026.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu doktora dersi, bu programdaki öğrencilere eğitim ekonomisinin temel sorun alanlarını, temel kavramlarını ve eğitim - ekonomi arasındaki ilişkileri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu doktora dersi, bu programdaki öğrencilere eğitim ekonomisinin temel sorun alanlarını, temel kavramlarını ve eğitim - ekonomi arasındaki ilişkileri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Eğitim ekonomisinin temel sorun alanlarını tanır. 1, 2, 3A
ÖÇ2Eğitim ve ekonomi ilişkisinin önemini kavrar. 1, 2, 3A
ÖÇ3Devletin eğitim sunma nedeni ve gelir dağıtımı hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3A
ÖÇ4Eğitim ekonomisinde mikro ve makro fayda analizlerini yapabilir. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİktisadi düşünce tarihi içinde eğitim
2. HaftaEğitim hizmeti arzı ve genel özellikleri, eğitimin tüketim ve yatırım özelliği
3. HaftaBeşerî sermaye kuramı, eğitim yatırımlarının iktisadî gelişmeye katkısı ve ölçülmesi
4. HaftaBasit bağıntı yaklaşımı, eğitimde mikro fayda maliyet analizi
5. HaftaEğitimde makro fayda maliyet analizi, eğitim hizmetinde maliyet kavramı
6. HaftaEğitim üretim süreci/bir sistem olarak eğitim, eğitimde verimlilik/etkililik/nitelik
7. HaftaEğitimin iç etkinliği, eğitimin dış etkinliği
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEşitlik ve etkinlik, eğitimin dışsallıkları: özel ve kamusal fayda
10. Haftaİnsan kaynaklarını geliştirme politikası, eğitimin finansmanı
11. HaftaDevletin eğitim hizmetini sunma nedenleri, gelir dağılımı ve adalet
12. HaftaEtkin kaynak dağılımından sapmalar, eğitim sisteminde kalite/kaliteli eğitim sorunu: akreditasyon ve İSO-9000 kaliteleşme
13. HaftaModern yönetim yaklaşımları ve eğitim ekonomisi, eleştirel eğitim ekonomisi
14. Haftaİçsel büyüme modelleri: Bilgi birikimi (Romer 1986), Kamusal Alt Yapılar (Barro 1990), Beşerî Sermaye (Lucas 1988), AR-GE (Araştırma – Geliştirme) Harcamaları (Parasız 1997, s.150-153)
15. HaftaMikro eğitim ekonomisi/eğitimin işletme ekonomisi, eleştirel eğitim ekonomisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBARRO, Robert. “Government Spending in A Simple Model of Endogenous Growth”. Journal of Political Economy Vol:98, no:5, 1990. HESAPÇIOĞLU, M., İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi, Beta, İstanbul 1994. .
Diğer KaynaklarHESAPÇIOĞLU, M., Türkiye’de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Plânlaması, Anı, Ankara 2001 . PARASIZ, İ., Modern Büyüme Teorileri, Ezgi, Bursa 2003. . SERİN. N., Eğitim Ekonomisi, ( A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No:77), Ankara 1979. .
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Bilimsel bir araştırma ya da proje desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırX
PÇ2Bilimsel süreçleri eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanırX
PÇ3Program geliştirme modellerini çeşitli yönleriyle analiz etme ve gerekçelere dayandırarak değerlendirebilme becerisi kazanırX
PÇ4Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı geliştirme becerisi elde eder.X
PÇ5Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazanır.X
PÇ6Öğrenme amaçlarına, öğrenci özelliklerine ve içeriğe uygun bir öğretme modeli seçebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ7Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.X
PÇ8Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi kazanırX
PÇ9Tarihsel süreç içerisinde Türk Eğitim Sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi kazanır.X
PÇ10Ele aldığı bir programı, uygun program değerlendirme yaklaşımını seçerek etkililiği hakkında yargıda bulunabilme becerisi kazanır.X
PÇ11Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları betimleme ve çözüm üretme becerisi kazanmış olur.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"