Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Aile Danışmanlığında Problem Çözme ve ArabuluculukADE 5232016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin ailelerdeki uzlaşmazlıkları tanımaları, bunlara müdahale yöntemlerini ve bilgi becerileri öğrenmeleridir. Farklı müracat gruplarını tanımaları ve arabuluculuk yöntemlerini öğrenmeleridir.
Dersin İçeriğiKonferans ve aktif öğrenme
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Aile ve evlilik danışmanlığını, ailelerde yaşanan çatışmalarda arabulucu rol üstlenmeyi öğrenecek1, 2, 3, 5, 7, 14A, C, F
ÖÇ2Ailelerde uzlaşmazlık türlerini tanıyacak1, 2, 3, 5, 7, 14A, C, F
ÖÇ3Öğrenciler birlikte örnek konuları tartışarak, teorik konular üzerinde genel değerlendirme yapacak seviyeye ulaşacak ve bilgilerini pekiştirecekler1, 2, 3, 5, 7, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve ders içeriği ile ilgili genel değerlendirme.
2. HaftaAile arabuluculuğu tanımı ve kapsamı
3. HaftaAile arabuluculuğunun uygulama alanı
4. HaftaUygulama sürecinde standart kurallar, bilgi, beceri ve değer temeli.
5. HaftaUygulama sürecinde standart kurallar, bilgi, beceri ve değer temeli. Örnek olay tartışmaları.
6. HaftaAile arabulucusunun rol ve sorumluluklarının kapsamı. Örnek olay tartışmaları.
7. HaftaAile arabuluculuğuna konu olan uzlaşmazlık türleri/ sorunlar ve farklı müracaatçı grupları.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAile arabuluculuğuna konu olan uzlaşmazlık türleri / sorunlar ve farklı müracaat grupları. Örnek olay tartışmaları.
10. HaftaAile arabuluculuğuna konu olan uzlaşmazlık türleri / sorunlar ve farklı müracaatçı grupları. örnek olay tartışmaları.
11. HaftaAile arabuluculuğu hizmetlerinin yapılandırılmasında farklı yaklaşımlar.
12. HaftaGelişmiş ülkelerde aile arabuluculuğu hizmetleri.
13. HaftaGelişmiş ülkelerde aile arabuluculuğu hizmetleri
14. HaftaTürkiye'de aile arabuluculuğu ile ilgili yasal ve uygulamaya dönük gelişmeler.
15. HaftaGenel değerlendirme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDokur, Murat, Yeal Profeta (2006). Aile ve Çift terapisi. İstanbul: Morpa yay. Goldenberg, H. (1991). Family Therapy: An Overview, Cole Pub. Comp. California. Haley, Jay (1988). İletişim, Psikolojik Sorunlar ve Psikoterapi. Çev. A. Uzungöl. Çark Kitap. Yay.Ankara Kerimoğlu, Efser (ed), (1996). Aile tedavileri, Ankara: AÜ Basımevi. Nazlı, S.(2001). Aile Danışmanlığı, İstanbul: Nobel Yay. Richter, H. E. (1991). Hasta Aile: Evlilikte ve Ailede Çatışmaların Doğuşu, Yapısı ve Tedavisi. İstanbul: Yaprak Yay. Bagshaw, D. (1999). " Developing Family Mediation Standarts: An Australian Experience", Mediation Quarterly, 16(4)-389-406.
Diğer KaynaklarDokur, Murat, Yeal Profeta (2006). Aile ve Çift terapisi. İstanbul: Morpa yay. Goldenberg, H. (1991). Family Therapy: An Overview, Cole Pub. Comp. California. Haley, Jay (1988). İletişim, Psikolojik Sorunlar ve Psikoterapi. Çev. A. Uzungöl. Çark Kitap. Yay.Ankara Kerimoğlu, Efser (ed), (1996). Aile tedavileri, Ankara: AÜ Basımevi. Nazlı, S.(2001). Aile Danışmanlığı, İstanbul: Nobel Yay. Richter, H. E. (1991). Hasta Aile: Evlilikte ve Ailede Çatışmaların Doğuşu, Yapısı ve Tedavisi. İstanbul: Yaprak Yay. Bagshaw, D. (1999). " Developing Family Mediation Standarts: An Australian Experience", Mediation Quarterly, 16(4)-389-406.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.009.009.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0018.0018.0000
6Uygulama14.003.0042.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"