Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Aile Sorunları ve Dini DanışmanlıkADE 5222016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yaşanan aile sorunlarına farklı bir yaklaşım geliştirmeleri hususunda dini danışma ve rehberlik alanını tanımaları ve aile danışmanlığında etkili şekilde kullanmaları dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriğiDerste, dini danışmanlık kavramına giriş, dini danışmanlığın önemi, dini danışmanlık ihtiyacı, dini danışmanlığın tarihçesi ve dünyadaki örnekleri, dini danışmanlık modelleri, dini danışmanlık modeli olarak İHSAN Modeli, İHSAN Modelinin aile sorunlarında uygulanması, aile içi dini iletişim ve danışmanlık, örnek vakalar ve uygulamalar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojik danışma ve rehberlik ile ilgili kavramları tanımlar.1, 2, 3, 4, 6A, F
ÖÇ2Dini danışma ve rehberliğin ilke, amaç ve önemini açıklar.1, 2, 3, 4, 6A, F
ÖÇ3Din hizmetlerinde dini danışma ve rehberliğin mahiyetini açıklar.1, 2, 3, 4, 6A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDin hizmetleri kavramı ve alanları
2. HaftaDini danışma ve rehberliğin anlamı ve önemi
3. HaftaDini danışma rehberliğin ilkeleri ve yöntemleri
4. HaftaDin- birey ilişkisi ve dindarlık olgusu
5. HaftaRuh sağlığı ve din
6. HaftaSosyal açılımlı din hizmetlerinde danışma
7. HaftaAilede dini rehberlik ve aile irşat büroları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDini anlatımda ve öğretimde rehberlik yaklaşımı
10. Haftaİletişimin tanımı, mahiyeti ve iletişim unsurlarının birbirleri ile ilişkisi
11. Haftaİletişim ilkeleri
12. Haftaİletişim-din ilişkisi
13. HaftaOkulda dini iletişim
14. HaftaAile ve toplumda dini iletişim
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuŞirin, Turgay (2014), Dini Danışma ve Rehberlik, İHSAN Modeli, Manevi Danışmanlık. İstanbul: Mim Akademi Yayınları
Diğer KaynaklarCebeci, Suat (2012). Dini Danışma ve Rehberlik. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ayten, Ali (Ed.) (2017). Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları. Dem Yayınları Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Kollektif). (2017). Dem Yayınları, 2 Cilt. Koç, Mustafa (2017). Manevi-Psikoloji Danışmanlık Müslüman-Türk Diasporasi Örneği. Emin Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"