Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde DanışmaADE 5182016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin aile danışmanlığı bilgi ve becerilerinin yanında evlilik öncesi danışmanlığın nasıl bir çerçevede yürütülmesi, çiftlerle evlilik öncesinde nasıl çalışılması gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiEvlilik öncesi danışmanlıkta gelişmeler ve kuramsal perspektifler, Evlilik öncesi danışmanlığın içeriği, danışma zamanı, görüşme süreci, süresi ve sıklığı, İlişki ve yakın ilişkiler, eş seçimi, Evlilik kontratı, Evlilik öncesi danışmanlık ve aile yaşam döngüsü, Evlilik öncesi danışmanlık ve eğitim programları; Evlilik öncesi danışmanlıkta özel durumlar..
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Evlilik öncesi danışmanlığın nasıl bir çalışma olduğunu kavrayabilecek1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14A, C, F
ÖÇ2evlilik öncesi danışmanlık sürecinin nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenebilmesi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14A, C, F
ÖÇ3Evlilik öncesi danışmanlıkta çiftlerle çalışmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilmesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEvlilik öncesi danışmanlığın tarihsel gelişim süreci
2. HaftaEvlilik öncesi danışmanlıkta gelişmeler ve kuramsal perspektifler
3. HaftaEvlilik öncesi danışmanlığın içeriği, danışma zamanı, görüşme süreci, süresi ve sıklığı
4. HaftaEvlilik öncesi danışmanlıkta amaç ve hedefler
5. Haftaİlişki ve yakın ilişkiler, eş seçimi
6. HaftaEvlilik kontratı
7. HaftaEvlilik öncesi danışmanlık ve aile yaşam döngüsü
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKök aile ve önceki ilişkiler Evlilik öncesinde olası riskler
10. HaftaYeniden evlenme ve yeniden yapılanan ailelerde evlilik öncesi danışmanlık
11. HaftaEvlilik öncesi danışmanlıkta grupla çalışma
12. HaftaEvlilik öncesi danışmanlıkta metaforlarla çalışma
13. HaftaEvlilik öncesi danışmanlıkta özel durumlar
14. HaftaEvlilik öncesi danışmanlık ve eğitim programları
15. HaftaUygulamalar ve vaka örnekleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Berger, R., & Hannah, M.T. (1999) Preventive Approaches İn Couples Therapy. Philadelphia: Brunner/ Maze. 2. Dattilio, F. M. (2012) Bilişsel Davranışçı Çift Ve Aile Terapisi, Psikoloji, Psikoterapi Eğitim Yayınları, 77. 3. Dokur, M., Y. Profeta (2010) Aile Ve Çift Terapisi. Morpa Yayınları, İstanbul. 4. Dokur, M., Y. Profeta (2011) İlişki Denklemi. Morpa Yayınları, İstanbul. 5. Dennis, R., L. Shadrach, B. Nelson, J. Schulte, (1997) Preparing For Marriage. Gospel Ligth. 6. Gottman, J.M. (1999) The Marriage Clinic: A Scientifically Based Marital Therapy. New York City, NY: WW Norton & Company. 7. Leahy, R. L (2010) Bilişsel Terapi Yöntemleri. Çev.H. Türkçapar Ve E. Köroğlu. HYB Yayınları. 8. Nazlı Serap (2007) Aile Danışmanlığı. Nobel Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar1.Berger, R., & Hannah, M.T. (1999) Preventive Approaches İn Couples Therapy. Philadelphia: Brunner/ Maze. 2. Dattilio, F. M. (2012) Bilişsel Davranışçı Çift Ve Aile Terapisi, Psikoloji, Psikoterapi Eğitim Yayınları, 77. 3. Dokur, M., Y. Profeta (2010) Aile Ve Çift Terapisi. Morpa Yayınları, İstanbul. 4. Dokur, M., Y. Profeta (2011) İlişki Denklemi. Morpa Yayınları, İstanbul. 5. Dennis, R., L. Shadrach, B. Nelson, J. Schulte, (1997) Preparing For Marriage. Gospel Ligth. 6. Gottman, J.M. (1999) The Marriage Clinic: A Scientifically Based Marital Therapy. New York City, NY: WW Norton & Company. 7. Leahy, R. L (2010) Bilişsel Terapi Yöntemleri. Çev.H. Türkçapar Ve E. Köroğlu. HYB Yayınları. 8. Nazlı Serap (2007) Aile Danışmanlığı. Nobel Kitabevi, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 130
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev13.002.0026.0000
6Uygulama6.009.0054.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"