Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma YollarıADE 5142016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ailede karşılaşılan ihtiyaçları, sorunları ve başa çıkma yollarını tespit etme ve bu ihtiyaç ve sorunlar karşısında gerekli danışmanlık bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiKonferans ve aktif öğrenme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ailede yaşanan sorunların nedenleri konusunda bilgi sahibi olur..1, 2, 3, 6, 7, 14A, C, F
ÖÇ2Ailedeki ihtiyaç ve sorunlara dair farklı kuramları öğrenir.1, 2, 3, 6, 7, 14A, C, F
ÖÇ3Ailedeki sorunlara dair farklı başa çıkma yöntemleri öğrenir1, 2, 3, 6, 7, 14A, C, F
ÖÇ4Ailedeki sorunların ve başa çıkma yöntemlerinin temel dinamiklerini öğrenir ve uygular1, 2, 3, 6, 7, 14A, C, F
ÖÇ5ailede karşılaşılan ihtiyaçları, sorunları ve başa çıkma yollarını tespit edebilir.1, 2, 3, 4, 7, 14A, C, F
ÖÇ6Ailede karşılaşılan sorunlar ve başa çıkma karşısında gerekli danışmanlık bilgi ve becerilerini kazanır.1, 2, 3, 4, 7, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAnahattın tanıtımı
2. HaftaBir sosyal inşa olarak aile
3. HaftaAilenin tarihi
4. HaftaAiledeki ihtiyaçlar ve sorunlar I
5. HaftaAiledeki ihtiyaçlar ve sorunlar II
6. HaftaAiledeki ihtiyaç ve sorunlara dair farklı kuramlar
7. HaftaAiledeki sorunlar ve başa çıkma yolları I
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAiledeki sorunlar ve başa çıkma yolları II
10. HaftaÖğrencilerle ödev hakkında görüşme
11. HaftaAilede karşılaşılan ihtiyaç ve sorunların yaşam döngüsü bağlamında ele alınması
12. HaftaÖğrenci projeleri I
13. HaftaÖğrenci projeleri II
14. HaftaÖğrenci projeleri III
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAcar, H. (2001). Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Feminist Sosyal Hizmet Müdahalesi. Toplum ve Sosyal Hizmet,12(3). Ayan, S. (2010). Aile ve Şiddet: Aile İçinde Çocuğa Yönelen Şiddet. Ankara: Ütopya Yayınları. Çamur Duyan, G, (2003). Aile Yaşam Döngüsü ve Gelişimsel Farklılıklar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(2). Demiröz, F. (2003). Ailede Krizler ve Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet,14(1).
Diğer KaynaklarDuyan, V. (2003). Aileye Yönelik Planlı Müdahale Sürecinin Aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet. Mavili Aktaş, A. (2000). Evlilik Danışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 1, 53-68.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.003.0042.0000
6Uygulama11.002.0022.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"