Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma YöntemleriADE 5112016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Halil EKŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma süreçlerini ve bilimsel araştırma yöntemlerini incelemek, tez/ proje/ makale yazımında gerekli literatür taraması, veri analizi ve rapor yazma tekniklerini değerlendirmek ve veri analizinde kullanılan başlıca istatistik tekniklerini istatistik paket program aracılığıyla uygulamak.
Dersin İçeriğiBilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilimsel Araştırmalarda Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ2Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ3Araştırma sürecini tasarlamayı öğrenir1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ4Araştırma raporu hazırlama ve hazırlanmış raporları okumayı öğrenir1, 2, 3, 10A, C, F
ÖÇ5Bilimsel yazım ilkelerini öğrenir ve uygular1, 2, 3, 10A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim, Bilgi Edinmede Bilimsel ve Bilimsel Olmayan Yaklaşımlar
2. HaftaBilimsel yöntem, araştırma türleri ve araştırma sürecinin tanımlanması
3. HaftaAraştırmada Etik
4. HaftaAraştırma Soru Türleri, Kuram ve Hipotez
5. HaftaBilimsel Araştırma Basamakları
6. HaftaBilimsel Araştırma Modelleri (Nicel ve Nitel Modeller)
7. HaftaVeri Toplama Teknikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖlçme: Geçerlik Güvenirlik
10. HaftaÖlçme ve Ölçekler
11. HaftaVerilerin Analizi
12. HaftaBilimsel Araştırmalarda Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
13. HaftaBilimsel Araştırmalarda Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
14. HaftaAraştırmalarda Rapor Yazma
15. HaftaAraştırmalarda Rapor Yazma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEd. Kaan Böke (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları. Editör: Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları
Diğer KaynaklarEd. Şeref Kalaycı (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama12.003.0036.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"