Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Evlilik ve Aile Danışmanlığında TekniklerADE 5072016 - 2017T : 3+U : 037.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Dersi VerenlerProf. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Evlilik ve aile terapisinde kullanılan tekniklerin bilgisinin kazanımını sağlamak.
Dersin İçeriğiBowen Aile Terapisi Teknikleri, Yapısal Aile Terapisi Teknikleri, Yaşantısal Aile Terapisi Teknikleri, Stratejik Aile Terapisi Teknikleri, Sistemik Aile Terapisi Teknikleri, Çözüm Odaklı Aile Terapisi Teknikleri, Hikayeleştirme (Narrative/Öyküsel) Terapisi Teknikleri, Davranışçı Ve Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Teknikleri, Ortak Kullanılan Aile Terapisi Teknikleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Aile danışmanlığı tekniklerini ve yaklaşımlarını öğrenir1, 2, 3, 4, 5, 8, 14A, C, F
ÖÇ2Aile danışmanlığında kullanılan temel teknikleri öğrenir1, 2, 3, 4, 5, 8, 14A, C, F
ÖÇ3Aile danışmanlığında kullanılan temel tekniklerini uygulama becerisi geliştirir.1, 2, 3, 4, 5, 8, 14A, C, F
ÖÇ4Evlilik terapisi bağlamında çifti değerlendirebilmek konusunda bilgi ve beceri kazanır.1, 2, 3, 4, 5, 8, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBowen Aile Terapisi Teknikleri
2. HaftaBowen Aile Terapisi Teknikleri
3. HaftaYapısal Aile Terapisi Teknikleri
4. HaftaYapısal Aile Terapisi Teknikleri
5. HaftaYaşantısal Aile Terapisi Teknikleri
6. HaftaYaşantısal Aile Terapisi Teknikleri
7. HaftaStratejik Aile Terapisi Teknikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStratejik Aile Terapisi Teknikleri
10. HaftaSistemik Aile Terapisi Teknikleri
11. HaftaSistemik Aile Terapisi Teknikleri
12. HaftaÇözüm Odaklı Aile Terapisi Teknikleri
13. HaftaHikayeleştirme (Narrative/Öyküsel) Terapisi Teknikleri
14. HaftaDavranışçı Ve Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi Teknikleri
15. HaftaOrtak Kullanılan Aile Terapisi Teknikleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKesici, Ş. 2013, Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Diğer KaynaklarDallos, R., Draper, R., 2012, Aile Terapisine Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Jongsma, A.E., 2013, Aile Terapisi Tedavi Planlayıcısı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Nazlı, S. 2012, Aile Danışmanlığı, Ankara: Anı Yayıncılık. Özabacı, N., Erkan, Z. 2013, Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış. Ankara: Pegem Akademi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Aile işlevlerini bozucu durumları (psikolojik sorunlar, şiddet, istismar, ihmal, iletişim sorunları vb) saptayabilme ve açıklayabilmeX
PÇ2Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ3Ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmesi için önleyici ve çözümleyici müdahaleler geliştirip uygulayabilmeX
PÇ4Aile ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ailelere ya da profesyonellere uygun biçimde aktarabilmeX
PÇ5Aileye yaklaşırken ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim, kültür gibi faktörlere ilişkin farklılıkları göz önünde bulundurabilmeX
PÇ6Birey ve ailenin sorunlarını gelişimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeX
PÇ7İlgili literatürü ve araştırmaları takip etme, sonuçlarını değerlendirebilme ve kendi uygulamalarında bu bilgilerden yararlanabilmeX
PÇ8Aile danışmanlığının gerektirdiği etik sorumluluk bilincine sahip olabilmeX
PÇ9Türk aile yapısını, milli ve manevi değerleri kavrama ve uygulamalarına yansıtabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev14.002.0028.0000
6Uygulama12.003.0036.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü175
Toplam İş Yükü / 25 (s)175 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"