Çalışma İmkanları


İşletme Doktorası mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. Bunun yanı sıra mezunların doktora unvanı aldıkları için akademisyen olarak kamu veya vakıf üniversitelerinde çalışma olanağına sahiptir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"