Çalışma İmkanları


İşletme Yönetimi (Tezsiz)Yüksek Lisans mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"