Çalışma İmkanları


Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra ilgili yasal düzenlemeler gereği kamu görevlisi olarak çalışıyorken doktora programını bitiren kişilerin hizmet yıllarına bir kademe yükselmesi uygulanmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Eğitim programları ve öğretim doktora programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"