Sıra No Öğrenme Çıktılarının, Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5 X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

1) Bu derse devam yüzdeniz


2) Bu derse ön hazırlık (kısa sınav, ödev, laboratuarlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları gibi etkinlikler dışında) yaptınız mı?

2) Haftalık ön hazırlık saati3) Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı?

3) Hazırlanan ödev sayısı

3) Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama saat4) Bu ders kapsamında sunum / seminer hazırladınız mı?

4) Hazırlanan sunum / seminer sayısı

4) Her sunumu / semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama saat5) Bu derste ara sınava girdiniz mi?

5) Katıldığınız ara sınav sayısı

5) Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat6) Bu ders kapsamında proje hazırladınız mı?

6) Hazırlanan proje sayısı

6) Her projeyi hazırlamak için harcadığınız ortalama saat7) Bu ders kapsamında laboratuar çalışmasına katıldınız mı?

7) Katıldığınız laboratuar çalışması sayısı

7) Her laboratuar çalışması için harcadığınız ortalama saat8) Bu ders kapsamında arazi çalışmasına katıldınız mı?

8) Katıldığınız arazi çalışması sayısı

8) Her arazi çalışması için harcadığınız ortalama saat9) Bu dersin yarıyıl sonu sınavına girdiniz mi?

9) Yarıyıl sonu sınavına hazırlanmak için harcadığınız ortalama saat"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"