Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

Amaç:

Bu programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu programı çoğunlukla iş dünyasında veya kamu/özel farklı sektörlerde çalışma hayatında bulunanlar tercih ettiğinden yüksek lisans tezi yerine öğrenilenlere dayalı bitirme projesi yapılmaktadır. Programda seçmeli dersler sayesinde isteyenin siyaset bilimi veya uluslar arası ilişkiler alanlarında kendini geliştirmesine imkân sağlanmaktadır. 

Hedefler:

Ulusal ve uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadroyla, lisans düzeyinde elde edilmiş bilgiler üzerine bu programda sağlanacak kazanımları bilimsel disiplin içinde irdeleyebilecek; yerel, bölgesel ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmek hedeflenmektedir

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"