Program Hakkında


Doktora Programı; 30 kredilik (Toplam 240 AKTS) 10 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"