Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.  

Amaç:

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı; Kur’an’ın mesajının ve İslam’ın ortaya koyduğu değer ve telakkilerin ne olduğunu kendi bütünlüğü içinde anlaşılmasını sağlayacak kapsamlı bilgiler sunmaktır. Bunun yanında, Anabilim Dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vâkıf ve onlara çözümler üretebilen, akademik konularda sorgulama, yeni yorumlar geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip araştırmacılar yetiştirmek de programın önde gelen amaçları arasında yer alır. Bu programdan mezun olanlar İslam’ı temel kaynaklardan öğrenmiş olmanın yanında, karşılaşılan yeni durum ve olaylar karşısında yeni yorumlar geliştirebilecek bir yetkinlik ve bilgi birikimi de kazanmış olurlar.

Hedefler:

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programının hedefi, program bünyesinde yer alan bilim dallarında uzmanlaşmış, o alanın tarihsel ve güncel problemlerini derinden kavramış, gerektiğinde temel kaynaklardan da yararlanarak bu problemlere çözümler üretebilecek, yeni yorumlar geliştirebilecek nitelikli, bilimsel donanıma sahip araştırıcılar yetiştirmektir. Bu araştırıcıların, Kur’an mesajının mahiyetini, İslam’ın tarihte ve çağdaş dünyadaki açılımlarının ne olduğunu alanıyla ilgili bilim dallarıyla da bağlantılar kurarak bütün halinde kavrayacak ve açıklayacak bir düzeye gelmeleri programın  öncelikli hedefleri arasında yer alır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"