Program Hakkında/Amaç/Hedef


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Bilimsel araştırma yapabilmeyi başarmış nitelikli insanların yetiştirilmesine katkı sağlanmaktır.

Hedefler:

Güçlü akademik kadroyla programda, yüksek lisans düzeyinde elde edilmiş bilgiler üzerine bu programda sağlanacak kazanımları bilimsel disiplin içinde irdeleyebilecek; ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmek hedeflenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"