Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarının konu ve problemleri ile ilgili kuram, yaklaşım ve uygulamaları analitik ve eleştirel olarak ele alıp, sahip oldukları bilgi üretme yöntem ve ilkeleri bilgilerini derinleştirerek yapacakları özgün tez çalışmasıyla seçilmiş bir alanda uzmanlaşmalarını sağlamak.
Hedefler
1Programda kazandırılan akademik donanımla ve üretilen bilimsel çalışmayla mezunların bilim camiasında ve ilgili kurum ve kuruluşlarda aranan bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"