Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Doktora Programının temel amacı; İslam ekonomi ve finansı, faizsiz bankacılık ürünleri, konvansiyonel ve İslami bankaların karşılaştırıldığı çalışmalar, İslam ülkeleri ekonomileri alanlarındaki çalışmalar, İslam ülkeleri arasındaki iktisadi ilişkiler, Müslüman halkların ekonomik, sosyal ve eğitim araştırmaları, İslam iktisat tarihi ve felsefesi çalışmaları, vb. yapmak.
Hedefler
1Bu Programın ana boyutları İslam ekonomi ve finansı, İslam ekonomisinin tarihsel temelleri, hukuki ve sosyal çerçeve, faizsiz bankacılık ürünleri, yenilikçi yaklaşımlar, İslam ülkelerinde İslami finans süreçleri olarak belirlenmiştir. Bunlara ilaveten geniş bir yelpazeye yayılan ve üst düzey yöneticilerinin her yönüyle gelişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen seçmeli dersler grubu programın diğer bir önemli boyutunu oluşturmaktadır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"