Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Programın amacı, kendini sürekli olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası güncel olayları takip eden, teorik ve pratik bilgisiyle sentez yapabilme kabiliyetine sahip kamu hukuku uzmanları yetiştirmektir.
Hedefler
1Programın temel hedefi, mezunlarına güncel Kamu Hukuku sorunlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak ve “Uzman Kamu Hukukçusu” yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"