Program Hakkında


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Öğrencilere kendilerinin seçmiş olduğu çalışma alanına uygun bilgi birikimi sağlayarak, akademik ve iş dünyasının ihtiyacı olan araştırmacılar olarak  yetiştirilmesine öncülük etmektir.

Hedefler:

Doktora yapacak öğrencilere, hem teorik hem de analitik eğitimi sunarak, onların akademik ve iş dünyasında başarılı araştırmacılar olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitimleri boyunca öğrencilerin,  mesleki etik ve sorumluluklar çerçevesinde, çağın işletmecilik sorunları konusunda teorik bilgileri uygulama imkanı ve bunların örgütsel ve toplumsal etkilerini öngörebilme, uzmanlık alanındaki bilimsel dünya literatürünü takip etme ve katkıda bulunabilme, bilimsel metotlarla veri toplama, analiz yapma ve yorumlama, sorgulayıcı, araştırmacı, girişimci ve yenilikçi olma, değişime ayak uydurabilme ve rasyonel karar alabilme becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"