Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Tezli yüksek lisans programının amacı bilimsel araştırmaya devam edebilecek nitelikli insanların yetiştirilmesine katkı sağlanmaktır.

Hedefler:

Tezli yüksek lisans programı ulusal ve uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadroyla programda, lisans düzeyinde elde edilmiş bilgiler üzerine bu programda sağlanacak kazanımları bilimsel disiplin içinde irdeleyebilecek; ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmek hedeflenmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"