Program Hakkında


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarının konu ve problemleri ile ilgili kuram, yaklaşım ve uygulamaları analitik ve eleştirel olarak ele alıp, sahip oldukları bilgi üretme yöntem ve ilkeleri bilgilerini derinleştirerek yapacakları özgün tez çalışmasıyla seçilmiş bir alanda uzmanlaşmalarını sağlamak.

Hedefler:

Programda kazandırılan akademik donanımla ve üretilen bilimsel çalışmayla mezunların bilim camiasında ve ilgili kurum ve kuruluşlarda aranan bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"