Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamak ve İngiliz Dili Eğitiminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmaktır. 

Bu programda öğrencilerin, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanarak ileri düzeyde araştırma ve analiz yapabilmek için gerekli olan yeteneklerini geliştirmesini ve İngilizce Öğretiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatarak mesleki gelişimlerine destek sağlamaktadır.

Hedefler:

Çağdaş bilim toplumunun değerlerini özümseyen, bilimsel yenilikleri izleyen, uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, alanında bilgi üreten ve uygulayan analitik ve eleştirel düşünceye sahip, iletişim becerileri uluslararası düzeyde gelişmiş, yaratıcı, bilimsel etik değerlere uygun araştırmalar yapan nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"