Turan EROL, Prof.

Doktora: Erasmus University

Research Areas: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Ömer BOLAT, Assoc. Prof .

Doktora: Marmara University

Research Areas: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

Ensari YÜCEL, Assist. Prof.

Doktora: İstanbul Ticaret University

Research Areas: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Ömer Faruk ÖZBEK, Assist. Prof.

Doktora: Unıversty Of Maryland

Research Areas: İşletme , Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-ozbek

Özgür KÖKALAN, Assist. Prof.

Doktora: İstanbul University

Research Areas: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Turgay GEÇER, Assist. Prof.

Doktora: Marmara University

Research Areas: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Mustafa UÇAR, Prof. *

Doktora: İstanbul University

Research Areas:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ucar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"