Mehmet Mehdi İLHAN, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Department of Near Eastern Studies, History

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-ilhan

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora: Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Ömer Sadettin ÖKTEN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-okten

Ertuğrul ORAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih Eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertugrul-oral

Nuray OCAKLI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Osmanlı Balkanlar'ının Sosyo-Ekonomik Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~nuray-ocakli

Abdullah Teyfur ERDOĞDU, Doç. Dr. *

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih, Şehircilik, Kavramlar Tarihi, Estetik, Sosyal Medya

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdullah-erdogdu

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"