Akademik Kadro


Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Adnan KULAKSIZOĞLU, Prof. Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Psikolojisi/ Pedagoji

Web: akademik.izu.edu.tr/~adnan-kulaksizoglu

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yaratıcılık , Çocuk Suçluluğu , Test Geliştirme , Eğitim Psikolojisi , Ölçme ve değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~yuksel-erdogdu

Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Psikolojisi , Yönetici Koçluğu , Bilişsel Davranışçı Psikoterapi , Manevi Danışmanlık - Dini Danışma ve Rehberlik , Test Geliştirme , Değerler Eğitimi , Endüstriyel Psikoloji , Liderlik ve Yönetim Tarzları , Kişilik Eğitimi , Hipnoz ve Hipnoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-sirin

Erdal HAMARTA, Prof. Dr. *

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erdal-hamarta

Halil EKŞİ, Prof. Dr. *

Doktora Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-eksi

Mehmet Engin DENİZ, Prof. Dr. *

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~engin-deniz

Ramazan ABACI, Prof. Dr. *

Doktora Nottingham Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ramazan-abaci

Ahmet ŞİRİN, Doç. Dr. *

Doktora University Of Nottingham

Araştırma Alanları: Psikolojik Danışma

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-sirin

Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. *

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-dilmac

Süleyman DOĞAN, Doç. Dr. *

Doktora N. Tusi Adina Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~s-dogan

Engin EKER, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~engin-eker

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"