Ömer ÇAHA, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-caha

Abd Al Fattah EL AWAİSİ, Prof. Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: International Relations Theory, Islamicjerusalems Models in International Relations, Political Islam, International Relations, Geopolitics

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-elawaisi

Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Mehmet Mehdi İLHAN, Prof. Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Department of Near Eastern Studies, History

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-ilhan

Mevludin IBISH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Siyasi Partiler, Karşılaştırmalı Siyaset..

Web: akademik.izu.edu.tr/~mevludin-ibish

Şebnem CANSUN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Araştırma Alanları: Toplumsal cinsiyet , Sosyal politika

Web: akademik.izu.edu.tr/~sebnem-cansun

Hasan KORKUT, Doç. Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasan-korkut

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"