Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Ömer ÇAHA, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-caha

Abd Al Fattah EL AWAİSİ, Prof. Dr.

Doktora Exeter Üniversitesi

Araştırma Alanları: International Relations Theory, Islamicjerusalems Models in International Relations, Political Islam, International Relations, Geopolitics

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-elawaisi

Mehmet Mehdi İLHAN, Prof. Dr.

Doktora Menchester Universty

Araştırma Alanları: Department of Near Eastern Studies, History

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-ilhan

Ahmet Selim TEKELİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Boston University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-tekelioglu

Mevludin IBISH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora University Of Novi Pazar

Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Siyasi Partiler, Karşılaştırmalı Siyaset..

Web: akademik.izu.edu.tr/~mevludin-ibish

Şebnem CANSUN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Grenoble Universitesi

Araştırma Alanları: Toplumsal cinsiyet , Sosyal politika

Web: akademik.izu.edu.tr/~sebnem-cansun

Mehmed Ali GEMUHLUOĞLU, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmed-gemuhluoglu

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"