İbrahim GÜNEY, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Arif ERSOY, Prof. Dr.

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori ve İktisadi Düşünceler

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ekonomi , İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-astrom

Ahmet TABAKOĞLU, Prof. Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İslam İktisadı, İstanbul Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-tabakoglu

Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-gundogdu

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"