Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr.

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumlarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Liderlik- Liderlik Yaklaşımları, Kurumlarda Çatışma Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~aytac-acikalin

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~demet-gunes

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilge-kara

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"