Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr.

Doktora atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~aytac-acikalin

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~demet-gunes

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilge-kara

Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-ozdemir

Hasan Basri GÜNDÜZ, Prof. Dr. *

Doktora Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~basri-gunduz

İbrahim KOCABAŞ, Prof. Dr. *

Doktora Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-kocabas

Münevver ÇETİN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~munevver-cetin

Orhan AKINOĞLU, Prof. Dr. *

Doktora Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~orhan-akinoglu

Seyfi KENAN, Prof. Dr. *

Doktora University Of Missouri-columbia

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~seyfi-kenan

Yusuf CERİT, Prof. Dr. *

Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-cerit

Aydın BALYER, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-balyer

Hakan AKÇAY, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hakan-akcay

Müge YÜKSEL, Doç. Dr. *

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muge-yuksel

Süleyman DOĞAN, Doç. Dr. *

Doktora N. Tusi Adina Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~s-dogan

Ahmet Faruk LEVENT, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-levent

Hanifi PARLAR, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hanifi-parlar

Kaya YILDIZ, Doç. Dr., Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~kaya-yildiz

Makbule KALI SOYER, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~makbule-soyer

Mustafa OTRAR, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-otrar

Şaban BERK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Anadolu Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~saban-berk

Yusuf ALPAYDIN, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-alpaydin

Ali ÖZDEMİR, Dr. *

Doktora İstanbul Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-ozdemir

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"