Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Turan KOÇ, Prof. Dr.

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler , Din Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-koc

Latife ÇİMEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi , Kültür , Kadın , Çocuk , Kültürel Antropoloji , Sağlık Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~latife-cimen

Mustafa TEKİN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-tekin

Lütfi SUNAR, Doç. Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~lutfi-sunar

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"