İbrahim YILGÖR, Head of Department

Doktora: Atatürk University

Research Areas: Çevirmenlik , İngiliz Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yilgor

Abdül Kasım VARLI, Assist. Prof.

Doktora: Unıversty Of Brıstol

Research Areas: Gramer, 4 beceri, ölçme değerlendirme, telaffuz, tercüme , Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal Dilbilim, Sesletim, Ölçme Değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kasim-varli

Emrah GÖRGÜLÜ, Assist. Prof.

Doktora: Simon Fraser University

Research Areas: Sözdizim, Anlambilim, Uygulamalı Dilbilim

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-gorgulu

Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN, Assist. Prof.

Doktora: Penn State University

Research Areas: Uygulamalı Dilbilim, Dil, Okuryazarlık ve Yetişkin Eğitimi , Edebiyat Aracılığıyla İngilizce Dil Öğretimi , Dil, Benlik ve Kimlik İlişkisi , Çoklu Zeka Teoremi ve Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gulseren

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"