İbrahim YILGÖR, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çevirmenlik , İngiliz Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yilgor

Abdül Kasım VARLI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Unıversty Of Brıstol

Araştırma Alanları: Gramer, 4 beceri, ölçme değerlendirme, telaffuz, tercüme , Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal Dilbilim, Sesletim, Ölçme Değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kasim-varli

Emrah GÖRGÜLÜ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Simon Fraser Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sözdizim, Anlambilim, Uygulamalı Dilbilim

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-gorgulu

Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Pennsylvania State University

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim, Dil, Okuryazarlık ve Yetişkin Eğitimi , Edebiyat Aracılığıyla İngilizce Dil Öğretimi , Dil, Benlik ve Kimlik İlişkisi , Çoklu Zeka Teoremi ve Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gulseren

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"