Mehmet ÇETİN, Yrd.Doç.Dr., Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültür ve Liderlik, Endüstri Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-cetin

Mustafa ÖZGENEL, Yrd.Doç.Dr., Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktora: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Araştırma Alanları: Okul Yönetimi, Araştırma Yöntemleri, Ölçek Geliştirme, Liderlik

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ozgenel

İbrahim GÜNEY, Prof. Dr., Enstitü Müdür Vekili

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Abdulmutalip ARPA, Doç. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tefsir Usulü, Dilbilim, Anlambilim, Yabancı Dil Eğitim Metodları

Web: akademik.izu.edu.tr/~muttalip-arpa

Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Programları, Türk Eğitim Tarihi, Çocukluk Tarihi, Öğretmen Yetiştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-gurbetoglu

Arif ERSOY, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Galatasaray Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku , Avrupa Birliği Hukuku , ceza hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulsah-bozbayindir

Halil ŞENGÜL, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-sengul

İbrahim YILGÖR, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çevirmenlik , İngiliz Edebiyatı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yilgor

İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Mehmet BİRİNCİ, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Beykent Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşletme Yönetimi , Stratejik Yönetim

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-birinci

Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Mehmet Mehdi İLHAN, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Menchester Universty

Araştırma Alanları: Department of Near Eastern Studies, History

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-ilhan

Mustafa ATEŞ, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Özel Hukuk , Medeni Hukuk , Fikri Mülkiyet Hukuku , Rekabet Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ates

Ömer ÇAHA, Prof. Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-caha

Turgay ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Psikolojisi , Yönetici Koçluğu , Bilişsel Davranışçı Psikoterapi , Manevi Danışmanlık - Dini Danışma ve Rehberlik , Test Geliştirme , Değerler Eğitimi , Endüstriyel Psikoloji , Liderlik ve Yönetim Tarzları , Kişilik Eğitimi , Hipnoz ve Hipnoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-sirin

Veysel AKKAYA, Yrd.Doç.Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlahiyat

Web: akademik.izu.edu.tr/~veysel-akkaya

Abd Al Fattah EL AWAİSİ, Prof. Dr.

Doktora: Exeter Üniversitesi

Araştırma Alanları: International Relations Theory, Islamicjerusalems Models in International Relations, Political Islam, International Relations, Geopolitics

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-elawaisi

Abdulaziz BEKİ, Prof. Dr.

Doktora: Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulaziz-beki

Adnan KULAKSIZOĞLU, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Psikolojisi/ Pedagoji

Web: akademik.izu.edu.tr/~adnan-kulaksizoglu

Ali Rıza OKUR, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İŞ HUKUKU, SAĞLIK, SOSYAL GÜVENLİK

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-okur

Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr.

Doktora: atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumlarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Liderlik- Liderlik Yaklaşımları, Kurumlarda Çatışma Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~aytac-acikalin

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Kürşad TÜRKDOĞAN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~kursad-turkdogan

Mahmoud AL KHALDI, Prof. Dr.

Doktora: Al Azhar University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mahmoud-alkhaldi

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora: Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Muhammed HARB, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Osmanlı Tarih, Yeniçağ Tarihi, Mısır Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-harb

Ömer Sadettin ÖKTEN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-okten

Şükrü KARATEPE, Prof. Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: ANAYASA HUKUKU, KAMU HUKUKU

Web: akademik.izu.edu.tr/~sukru-karatepe

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Turan KOÇ, Prof. Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler , Din Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-koc

Ziya KAZICI, Prof. Dr.

Doktora: atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Tarihi Medeniyeti ve müesseseleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ziya-kazici

Bülent KENT, Doç. Dr.

Doktora: Berlin Freie (özgür) Üniversitesi

Araştırma Alanları: İdari Yargılama Hukuku , Enerji Hukuku , İdare Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-kent

Ömer BOLAT, Doç. Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

ABDELKADER CHACHI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: North Wales University

Araştırma Alanları: İslam Düşüncesi ve Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdelkader-chachi

Abdül Kasım VARLI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Unıversty Of Brıstol

Araştırma Alanları: Gramer, 4 beceri, ölçme değerlendirme, telaffuz, tercüme , Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal Dilbilim, Sesletim, Ölçme Değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~kasim-varli

Ahmet Hamdi YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hamdi-yildirim

Ahmet Selim TEKELİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Boston University

Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-tekelioglu

Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Durham University

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Finans, İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-gundogdu

Ali Emrah BOZBAYINDIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Köln Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-bozbayindir

Aydın Mustafa ERMURAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: İşletme Mühendisliği , İşletme yönetimi ve Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-ermurat

Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi , Liderlik, Eğitim Politikası , İletişim , Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi , Öğretim Yöntemleri , Bilimsel Aştırma Yöntemleri, Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilal-yildirim

Canser BİLİR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşletme , Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~canser-bilir

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~demet-gunes

Emrah GÖRGÜLÜ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Simon Fraser Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sözdizim, Anlambilim, Uygulamalı Dilbilim

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-gorgulu

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Ertuğrul ORAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih Eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertugrul-oral

Faruk KANGER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Felsefesi , Din Eğitimi , Değerler Eğitimi, Din Eğitiminde ve Öğretiminde Materyal Geliştirme, Sosyal Sorumluluk ve Hizmet Etiği

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-kanger

Fatih KAPLANHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Maliye , İktisat , Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Muhasebe

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kaplanhan

Fatih SERBEST, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Kings College London

Araştırma Alanları: Milletlerarası Ticaret Hukuku , Milletlerarası Ticari Tahkim , Milletlerarası Özel Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-serbest

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Rehberlik Psikolojik Danışmanlık , Aile/Çift ve Evlilik Terapisi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapi Tekniği, Yetişkin Eğitimi , Özel Öğrenme Güçlüğü , Bireysel Terapi , Aile İçi İletişim , Çocuk Psikoterapisi , Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Aile Katılım Çalışmaları, Çocuklarda Sosyal Beceriler, Çocuklarda Problem Davranışlar, Çocuk Ruh Sağlığı, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatma-ekici

Hasan ALPAGU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Viyana Ekonomi Üniverstesi

Araştırma Alanları: Ekonomi , Makroekonomi , Dış Ticaret , Yabancı Sermaye , Para ve Sermaye Piyasaları , İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasan-alpagu

Haşmet GÖKIRMAK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: American Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Enerji Ekonomisi, Ulaştırma ve Lojistik, Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasmet-gokirmak

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi , Kültür , Kadın , Çocuk , Kültürel Antropoloji , Sağlık Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~latife-cimen

Mazen HASHEM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: California University

Araştırma Alanları: Sosyoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~mazen-hasem

Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Goethe Üniversitesi Frankfurt

Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı , Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-altundere

Mevludin IBISH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: University Of Novi Pazar

Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Siyasi Partiler, Karşılaştırmalı Siyaset..

Web: akademik.izu.edu.tr/~mevludin-ibish

Mohamed Adnan DARWİCH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: El Ezher Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzul-ü Fıkıh, القسم الجامعي / تدريس في معهد الشام العالي في دمشق, رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في معهد الشام العالي, مؤسس ومدير معهد الهدى في ريف دمشق بقسميه: للذكور والاناث, تدريس في المعهد الدولي للعلوم الاسلامية في دمشق

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-darwich

Murat YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mali Hukuk , Özel Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-yildirim

Mustafa ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Iktisat , İslam Ekonomisi, Ekonomik Entegrasyon, Uygulamalı Ekonometri, Makroiktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-cakir

Mustafa ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Düşüncesi ve Medeniyeti, Hadis

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ozturk

Mustafa TEMİMİ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: ARAPÇA DİLİ VE EDEBİYETİ, TEFSİR

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-temimi

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yaratıcılık , Çocuk Suçluluğu , Test Geliştirme , Eğitim Psikolojisi , Ölçme ve değerlendirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~yuksel-erdogdu

Mükerrem Onur BAŞAR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mukerrem-basar

Nuray OCAKLI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Osmanlı Balkanlar'ının Sosyo-Ekonomik Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~nuray-ocakli

Nurgül KARAHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Uluslararası Afrika Üniversitesi

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Belagatı , Metodojiler ve Eğitim Yönetimleri, Yabancı Dil Olarak Arapça'nın Öğretimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~nurgul-mecit

Ömer Faruk ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Unıversty Of Maryland

Araştırma Alanları: İşletme , Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-ozbek

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Uygulamalı Dilbilim, Dil, Okuryazarlık ve Yetişkin Eğitimi , Edebiyat Aracılığıyla İngilizce Dil Öğretimi , Dil, Benlik ve Kimlik İlişkisi , Çoklu Zeka Teoremi ve Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-gulseren

Ramazan ARITÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~ramazan-ariturk

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış

Web: akademik.izu.edu.tr/~bilge-kara

Şebnem CANSUN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Grenoble Universitesi

Araştırma Alanları: Toplumsal cinsiyet , Sosyal politika

Web: akademik.izu.edu.tr/~sebnem-cansun

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Yulia KRYVENKO, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: National Aviation University

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Sosyal Felsefe , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~yulia-kryvenko

Yusuf DİNÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslami finans, Gölge bankacılık, Bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-dinc

Zekeriya KÖKREK, Yrd.Doç.Dr.

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Psikiyatri

Web: akademik.izu.edu.tr/~zekeriya-kokrek

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-orhan

Ahmet ŞİRİN, Prof. Dr. *

Doktora: University Of Nottingham

Araştırma Alanları: Psikolojik Danışma

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-sirin

Ahmet TABAKOĞLU, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İslam İktisadı, İstanbul Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-tabakoglu

Ahmet Kemal BAYRAM, Prof. Dr. *

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-bayram

Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-ozdemir

Erdal HAMARTA, Prof. Dr. *

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erdal-hamarta

Ergün YILDIRIM, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ergun-yildirim

Halil EKŞİ, Prof. Dr. *

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-eksi

Hasan Basri GÜNDÜZ, Prof. Dr. *

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~basri-gunduz

İbrahim KOCABAŞ, Prof. Dr. *

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-kocabas

KENAN AYDIN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~kenan-aydin

Mehmet Engin DENİZ, Prof. Dr. *

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~engin-deniz

Metin YURDAGÜR, Prof. Dr. *

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~metin-yurdagur

Mustafa TEKİN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-tekin

Mustafa UÇAR, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ucar

Münevver ÇETİN, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~munevver-cetin

Orhan AKINOĞLU, Prof. Dr. *

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~orhan-akinoglu

Servet BAYINDIR, Prof. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Hukuku, İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~servet-bayindir

Seyfi KENAN, Prof. Dr. *

Doktora: University Of Missouri-columbia

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~seyfi-kenan

Veysel BOZKURT, Prof. Dr. *

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~veysel-bozkurt

Yusuf CERİT, Prof. Dr. *

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-cerit

Abdullah Teyfur ERDOĞDU, Doç. Dr. *

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tarih, Şehircilik, Kavramlar Tarihi, Estetik, Sosyal Medya

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdullah-erdogdu

Ahmet YÜKLEYEN, Doç. Dr. *

Doktora: Boston University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-yukleyen

Aydın BALYER, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-balyer

Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. *

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-dilmac

Faruk TAŞCI, Doç. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar, Sosyal Hizmetler

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-tasci

Hakan AKÇAY, Doç. Dr. *

Yüksek Lisans: University Of Missouri-columbia

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hakan-akcay

Lütfi SUNAR, Doç. Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~lutfi-sunar

Müge YÜKSEL, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muge-yuksel

Orhan KOÇAK, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları: Sosyal Politika, Sosyal Sorunlar, Etik, Emek Piyasaları, Bilgi Toplumu

Web: akademik.izu.edu.tr/~orhan-kocak

Süleyman DOĞAN, Doç. Dr. *

Doktora: N. Tusi Adina Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~s-dogan

Abdulhakim BEKİ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji. Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulhakim-beki

Ahmet Faruk LEVENT, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-levent

Engin EKER, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~engin-eker

Erhan ALABAY, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erhan-alabay

Hakan BEKTAŞ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hakan-bektas

Hanifi PARLAR, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hanifi-parlar

Kaya YILDIZ, Doç. Dr., Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~kaya-yildiz

Makbule KALI SOYER, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~makbule-soyer

Mustafa OTRAR, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-otrar

Şaban BERK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~saban-berk

Şahide Güliz KOLBURAN, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sahide-kolburan

Yusuf ALPAYDIN, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-alpaydin

Ali ÖZDEMİR, Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-ozdemir

Sami ŞENER, Prof. Dr. **

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sami-sener

Murat KAYA, Yrd.Doç.Dr. **

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~k-murat

Ömer KALAV, Yrd.Doç.Dr. **

Doktora: Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-kalav

Taner ARTAN, Yrd.Doç.Dr. **

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~taner-artan

Mehmed Ali GEMUHLUOĞLU, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmed-gemuhluoglu

Muzaffer Candan ÖZTÜRK, Prof. Dr. ***

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Pediatri Hemşireliği , Transkültürel Hemşirelik , Okul Sağlığı Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~candan-ozturk

Fahri ÇAKI, Doç. Dr. ***

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~fahri-caki

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"