Programlar Arası Geçiş


Üniversitemiz lisans programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak programlararası geçiş yapmak isteyen öğrencilerde aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru için gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır. Programlar arası geçiş başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin en geç 25 Eylül 2016 Pazar günü Saat:17.00'a kadar Üniversitemiz Kampüs Bilgi Sistemi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE / Program Süre Puan  3. Yarıyıl  5. Yarıyıl 
Türü Kontenjanı Kontenjanı
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 2  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 2  
Not: Eğitim Fakültesine Üniversitemizin diğer programlarından programlararası geçiş yapılamaz.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 2 2
Gıda Mühendisliği 4 MF-4 2 2
Mimarlık 4 MF-4 2 2
Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 2 2
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) 4 TM-1 4 4
İşletme (%30 İngilizce) 4 TM-1 4 4
İktisat (İngilizce) 4 TM-1 4  
İktisat (% 30 İngilizce) 4 TM-1 4 4
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM-1 6  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Psikoloji (Türkçe) 4 TM-3 4 4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 TM-3 4 4
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik 4 MF-3 1  
Beslenme ve Diyetetik 4 MF-3 3  
Sosyal Hizmet 4 TM-3 4 4

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş
21.09.2015 25.09.2015 26.09.2016 27.09.2016 28.09.2016 29.09.2016 30.09.2016

Başvuru ve Kabul Şartları

(1) Öğrencinin programlar arası geçiş başvurusu yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;

a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması,

b) Öğrencinin geçmek istediği programın sekiz yarıyıllık öğretim planında yer alan ortak dersler alınmış ise bunlardan başarılı olması,

c) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması.

(2) Öğrencinin Üniversite bünyesinde aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden programlar arası geçiş başvurusu yapılabilmesi için, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği program için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programa eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(3)  Programlar arası geçişler yalnızca 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.

(4) Tam veya Kısmi Burslu olarak öğrenim görmekte olan öğrenci, başka bir programa aynı burs oranı ile geçiş yapar.

 (5) Programlar arası geçiş başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Kampüs Bilgi Sisteminden online olarak yapılır.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"