Öğrenci Konseyi ve Kulüpleri


Üniversitemizde iki yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde, her bölümden birer öğrenci temsilcisi seçilir. Bir hafta boyunca oylarını kullanan öğrencilerimiz, kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçerler. Bölüm temsilcilerinin oylarıyla, fakülte temsilcileri ve Öğrenci Başkanı belirlenir. Böylece Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirlenmiş olur.

İZÜ Öğrenci Konseyi; eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde, öğrencilerimizin haklarını gözetmek için çalışır. Üniversitemiz yönetimi ile öğrencilerimiz arasında etkili bir iletişim kurmak için çalışan İZÜ Öğrenci Konseyi, öğrencilerin beklenti ve isteklerini, doğru ve etkili bir şekilde yönetime sunar. İki yılda bir tekrarlanan seçimlerle öğrenci konseyi tekrar kurulur. Tüm öğrencilerimiz seçimlerde aday olabilir, kendini ve arkadaşlarını temsil edebilir.

 
Öğrenci Konseyi için tıklayınız.
 

İZÜ’de aktif olarak faaliyet gösteren 26 öğrenci kulübümüz vardır. Bunlar; Hür Medeniyet Kulübü, Siyaset Kulübü, Münazara Kulübü, Mimarlık ve Sanat Kulübü, Mehmet Akif Edebiyat Kulübü, Müzik Kulübü, Bilişim Kulübü, Genç Gönüllüler Kulübü, Çocukça Yaşam Kulübü, nBeyin Kulübü, İZÜ Hukuk Kulübü, Girişimcilik Kulübü, Kültür Sanat ve İletişim Kulübü, Sosyal Hizmet Kulübü, Sosyoloji Kulübü, Sinema Kulübü, Uluslararası Öğrenciler Kulübü, Tiyatro ve Sanat Kulübü, Psikoloji Kulübü, Sosyal Gençlik Kulübü, İbn-i Sina Sağlık Kulübü, İZÜ Kadem Kulübü, ,İdeal Gençlik Kulübü, Diriliş Kulübü, İz Bırakanlar Kulübü, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü’dür.

Bunun yanı sıra 9 öğrenci topluluğu ve platformumuz vardır. Bunlar; İnovasyon Platformu, İZÜ Businness Society Platformu, İsar Platformu, İç Mimarlık Öğrencileri Platformu, Hemhal Platformu, Hürriyet ve Adalet Platformu, İZÜ ADG’li Öğrenciler Topluluğu, İZÜ Genç Önder Topluluğu, İZÜ Genç İHH Topluluğu’dur.

Öğrenci Kulüpleri ve Platformları kampüs içinde ve dışında kültürel, sosyal ve sportif alanlarda pek çok aktivite düzenleyerek ekip ruhu ile çalışma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin Kulüp ve Platform faaliyetlerinde edindikleri tecrübe ve kazanımları, kariyer hayatlarına olumlu katkı sağlar. Çeşitli seminerler, spor turnuvaları, atölye çalışmaları, kulübün amacına uygun geziler gibi pek çok aktivite tertip edilir. Kulüpler ve Platformlar sene sonunda gerçekleşen öğrenci festivallerinde de yoğun olarak çalışırlar.

 
Öğrenci Kulüpleri için tıklayınız.
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"