Noktalama


 

Noktalama, bir cümlenin ritmini belirlemekle birlikte okuyucuya nerede duraklayacağını (virgül, noktalı virgül ve iki nokta üst üste), nerede tam duracağını (nokta ve soru işareti), nerede başka tarafa yöneleceğini gösterir (kısa çizgi/tire, ayraç/parantez ve köşeli ayraç). Bir cümlenin noktalaması genellikle duraklayıp düşünülmesi gereken yerleri gösterirken; farklı noktalama türleri, farklı duraklama çeşitlerini ve uzunluklarını gösterir.

Noktalama İşaretlerinden Sonra Boşluk Bırakma

·        Virgül, iki nokta üst üste, noktalı virgül;

·        referans alıntılarındaki parçaları ayıran noktalar ve

·        kişi isimlerinin baş harflerinin yanındaki noktalardan (Örneğin; N. F. Kısakürek) sonra (İngilizce yayımlarda) bir boşluk bırakılır. 

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"