Program Hakkında


Gıda Mühendisliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Gıda Mühendisliği Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amacı öğrencilerin gıdanın işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kimya, fizik, ekonomi, mühendislik mikrobiyolojisi, işletme, beslenme ve halk sağlığı gibi disiplinlerin temel prensiplerinin anlaşılması gerekmektedir. Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki ham maddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği kapsamındadır. Müfredatta teori ve uygulamalar arasında tam bir denge vardır. Mezunlarımız hububat, süt ürünleri, meyve ve sebze, et, tavuk ve balık ürünleri ya da fabrika ürünü gıdalar ile ilgili alanlardaki zorluklarla başa çıkabilir. Minimum maliyetle yüksek kalitede gıda üretimi, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm basamakların kontrolü, karşılaşılan problemlerin çözümü mezunlarımızın başarıyla çalışabilecekleri alanlardan bazılarıdır.

Mezunlarımız gıda mühendisliğindeki son gelişmelerle ilgili kapsamlı bilgi ve becerinin yanında sağlam yabancı dil ve bilgisayar altyapısıyla, kendi alanlarında, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yüksek kalitede profesyoneller olarak iş bulabileceklerdir.

Amaç:

Dünya standartlarında mühendislik ve teknoloji bilgisine sahip,yenilikleri takip eden, doğru bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen, Türk gıda endüstrisinin öncü ve yenilikçi kadrosunu oluşturacak,yapacağı araştırmalar ile yurt içinde üniversitemizi yurt dışında ise ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, araştırma geliştirme ruhuna sahip, aydın, dürüst, çalışkan öğrenciler yetiştirmek

Hedef:

Gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, Dünya standartlarına uygun güvenli gıda ve organik ürünler üretmede gerekli donanımı olan, geleneksel değerlerimizi evrensel değerlerle bütünleştirebilen,gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip, Ülkemiz öz varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kaliteli ham maddeden kaliteli ürün üretmeyi bilen, insanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları üretebilecek bilgi, beceri ve kişiliğe sahip gıda mühendisleri yetiştirmek.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"