Program Hakkında


Yazılım mühendisliği genel bir ifade ile taleplere uygun, güvenilir ve etkin olarak çalışan yazılımların ekonomik olarak elde edilebilmesi için mühendislik ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanır. Günümüzde geliştirilen yazılımlar küçük çaplı projeler olmaktan çıktığı için bir disiplin altında yazılım geliştirilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Yazılım mühendisliği “kaliteli, ölçülebilir ve sistemli bir şekilde yazılım geliştirmeyi hedefleyen bir bilim dalı" olarak bu amaçla oluşturulmuştur.

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi yazılım alanında proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir.

Yazılım mühendisliği lisans programı, her biri 30 AKTS iş yükü olan sekiz yarıyıldan oluşan toplam 240 AKTS kredili 4 yıllık bir programdır. Eğitim dili en az %30 İngilizcedir. Müfredatı takip edebilecek derecede İngilizce bilmek zorunludur. Programın 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Amaç:

Medeniyetimizin değerlerini özümseyerek insanlığa hizmet eden, bilginin kıymetini bilen ve bilgisini paylaşmayı seven, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, sadece var olan teknolojiyi kullanmakla kalmayıp yeni teknolojileri kendisi geliştiren, ürettiği bilim ve teknoloji ile geleceği şekillendirecek mühendisleri topluma kazandırmak.

Hedef:

-Yazılım Mühendisliği için giderek önemi artan interaktif altyapı, teknik donanım ve araç gereçleriyle eğitimi teoriden pratiğe dönüştürecek araştırma geliştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak ve bu potansiyeli geliştirerek bilgiyi toplumsal ve endüstriyel alanda fayda getirecek projelerde kullanmak.

-Eğitim müfredatındaki yabancı dilde verilen dersler ile mesleki terminolojinin gerektirdiği yabancı dil olan İngilizce konusunda yeterli bilgi sahibi, anadilde ve yabancı dilde kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde İngilizceye hâkim mezunlar vermek.

-Entelektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan bir üniversite olarak zorunlu ana dersler dışında öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunacak teknik seçmeli dersleri ve başka alanlardan seçilen üniversite ortak dersleri ile sosyal gelişimini desteklemek suretiyle kendi alanında uzman, başka alanlarda da bilgi sahibi olan öğrenciler yetiştirmek.

-Yazılım  sektöründe değişen dünya ve teknoloji koşullarında liderlik yapabilecek, teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak, akademik alanda ve yazılım endüstrisinin tüm sektörlerinde çağın gerektirdiği bilgilere sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, takım çalışması yapabilen, bu endüstrideki güncel problemleri tanımlayabilen niteliklere sahip uzman personeli yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"