Program Hakkında


Seçkin eğitim ve yetkin araştırma ortamı sunan Yazılım Mühendisliği Bölümü, hem öğrencilerin teknik becerilerini geliştirebilecek hem de talep edilen güncel problemlere makul çözümler getirebilecek ufku açık mezunlar yetiştirebilme gayesiyle, çok disiplinli alanlarda tecrübeli, ulusal ve uluslararası eğitimli öğretim üyeleri kadrosuyla hizmet vermektedir. Bölümde, yazılımın analiz, tasarım ve geliştirme gibi temel aşamalarıyla birlikte, ihtiyaca binaen detayda odaklanıldığı gibi, uygun bölüm müfredatıyla kapsamlı uzmanlık alanı konularında da eğitim verilebilmektedir. Böylelikle, yetiştirilen seçkin ve uzman yazılım mühendisi yetkinliğiyle, yüksek kaliteli, güvenilir ve performanslı, kolay yönetilebilir ve güncellenebilir, bütünleştirmeye uygun yazılımların sektöre kazandırılabilmesi önceliklerdendir. Müfredatımız, en iyi yazılım mühendisliği yöntem bilimini ve gelişen teknolojiler ile onların yazılım sektöründeki uygulamalarını kapsayan bir çerçevede hazırlanmış ve her yıl günün şartlarına göre güncellenmektedir. Mezunlarımız, yazılım alanında akademik / bilimsel çalışmalarda yürütücü, araştırmacı ve danışman; hatta yazılım projelerinde, yazılım / gereksinim mühendisi, yazılım geliştiricisi, tasarımcısı ve programcısı, veri-tabanı yöneticisi, sistem çözümleyicisi ve proje yöneticisi gibi kadrolarda görev alabilirler.
Yazılım mühendisliği lisans programı, her biri 30 AKTS iş yükü olan sekiz yarıyıldan oluşan toplam 240 AKTS kredili 4 yıllık bir programdır. Eğitim dili karma olup, en az %30 İngilizce’ dir. Müfredatı takip edebilecek derecede her iki dili de bilmek zorunludur. 

Amaç:

Mühendislik yaklaşımları kullanarak, etkili çözümler üretebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek; yazılım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak ve bilimsel çalışmalarla yazılım mühendisliği alanına katkıda bulunmak. Yazılım sektörünün taleplerini karşılamak için güncel bilgi ve yazılım mühendisliği becerilerine sahip mühendisler yetiştirmek. Çok disiplinli mühendislik problemlerini belirleyebilme, çözüm üretebilme, bilgi ve yatkınlığı yanında, eleştirel düşünmeye, muhakeme edebilmeye, nicel ve tasarım becerilerine sahip mezunlar verebilmek. Genel mühendislik ve yazılım mühendisliğine ilişkin yöntem, teknik ve araçlar kullanılarak, sağlam, doğru, güvenilir ve isteğe uygun yazılım ürünlerini ortaya çıkarmaya, standartlar oluşturmaya, uygulamaya ve iş bölümü yapmaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırmak. Mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu önceleyen uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendisleri ve girişimcileri yetiştirmek. Üniversite, sanayi, hastane, kamu ya da özel sektörde bilgi teknolojileri projelerini yürütebilir ve yönetebilir idareciler yetiştirmek

Hedef:

Yetkin yazılım mühendisleri yetiştiren, bilimsel araştırmalarla yazılım alanlarına yeni ufuklar açan bir bölüm olmaktır. 
(1) Temel bilimler ve yazılım mühendisliği konularında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini kullanarak, yazılım problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi kazanmış mezunlar vermek. 
(2) Uygun çözümleme-modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama teknikleriyle, karmaşık mühendislik problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisiyle donatılmış mühendisler yetiştirmek. 
(3) Karmaşık bir yazılım sistemini, sürecini veya ürününü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama, gerçekleştirme, sınama, doğrulama, ölçme ve bakım becerisiyle modern yöntemleri uygulayabilen akademisyenler yetiştirmek. 
(4) Yazılım Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları çözümleme ve yorumlama becerisine sahip yazılım çözümleyicisi yetiştirmek. 
(5) Yazılım Mühendisliği disiplini içinde bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip uzmanlar yetiştirmek. 
(6) Özgün tasarım yapabilen, yenilikçi çözümler geliştirebilen geleceğin yetenekli profesyonellerini yetiştirmek. 
(7) Hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde; bilgiye erişebilme ve toplumsallaştırabilme, teknolojik ve endüstriyel faydalara dönüştüren ve kendini sürekli yenileyebilen araştırmacılar yetiştirmek. 
(8) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip girişimciler yetiştirmek. 
(9) Yazılım Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip yöneticiler yetiştirmek.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"