Program Hakkında


Mimarlık Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Mimarlık Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Bölümümüzün genel amacı; Mimarlık alanında kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanda çalışmalar yapabilen meslek mensupları yetiştirmektir. Programımız çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü eğitimimiz sayesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümsemiş, yabancı dili güçlü, uluslararası rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlarımız arasındadır. Misyonumuz teknoloji alanında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine yönelik katma değeri yüksek ürün ve çalışmaları hedefleyen, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik yapacak, eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı ve özverili, meslek etiğine ve insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi meslek insanları yetiştirmektir.

Amaç:

Ulusal ve uluslararası bilgi ve değerlerin sentezinde araştırmacı, yaratıcı, paylaşımcı bireyler yetiştirir. Özgün eğitim ortamında teorik, uygulamalı dersler ve proje stüdyolarında temel bilgiler pekiştirilmektedir. Öğrencinin görsel kültürünün, dünya ve kent vizyonunun gelişmesi için etkinlikler desteklenmektedir. Temel zorunlu dersler ve mimari proje çalışmaları ile öğrencilerimizin istediği konuda kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar sağlanmaktadır. Seminer, sempozyum, kongre, sergi, yarışma gibi teknik ve sosyal konularda da gelişim ve paylaşımlar desteklenmektedir.

Hedef:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Bölümü, geçmişin senteziyle geleceği tasarlayabilen, özgün ve etik, çevreye duyarlılığı yüksek, sanatsal ve teknik bilgisi yüksek, tasarlanan konular ve insan ihtiyaçları konusunda hassas, esnek düşünebilen, disiplinli çalışan, duyarlılığı ve farkındalığı yüksek, bilgiye ulaşmayı öğrenen, teknik uzmanların yetiştirilmesidir.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"